Karate Ursus Klub
Karate Ursus Treningi
Karate Ursus Instruktorzy
Karate Ursus Kadra
Karate Ursus Wymagania
Karate Ursus - czarne pasy
Karate Ursus - Regulamin
Karate Ursus Historia
Mistrzostwa Świata Karate - Rimini 2008
Mistrzostwa Świata Karate - Rimini 2010
Mistrzostwa Świata Karate - Wrrona 2013
Filmy

Karate Ursus Wydarzenia
Karate Ursus Aktualności
Karate Ursus Turnieje
Karate Ursus Obozy
Karate Ursus Seminaria
Karate Ursus Ogłoszenia


..:: Klub : Historia ::..

Pierwsze zajęcia karate odbyły się pod egidą TKKF "Promyk" w Szkole Podstawowej numer 3 (obecnie 14 ) na jesieni 1979r. Zajęcia prowadził senpai Michał (4kyu Kyokushin), nie pamiętamy już nazwiska. Od września 1980 roku sekcję przejął jego uczeń : sempai Daniel Zieliński (7 kyu). W 1981 roku do sekcji dołączył Mirosław Boguski, ćwiczący równolegle kung-fu u Krzysztofa Łozińskiego (od 1980 roku ćwiczący także ju-jitsu). M. Boguski szybko został asystentem sempaia. Zajęcia były ukierunkowane na styl Kyokushin. W 1984 roku udało się ściągnąć do Ursusa ówczesnego sekretarza generalnego PZK - Jacka Grochowskiego (2 dan). Po 2 latach ciężkiej pracy sensei wyjechał do Anglii, ale zostawił kilku wyszkolonych instruktorów ze stopniami 4 kyu: D. Zielińskiego, M. Boguskiego, T. Szwarca, i R. Walendzika ze stopniem 3 kyu. Niestety klub został skierowany pod opiekę R. Murata (styl Tsunami).

W 1986 roku Mirosław Boguski oderwał sekcję "ursusowską" prowadząc zajęcia samodzielnie, jednocześnie sam szkolił się w Klubie Karate SGGW Tomasza Piotrkowicza (1 dan). Zajęcia zostały ukierunkowane na styl Shotokan. I tak trwało to do 1990 roku. Na przełomie lat 1990/1991 M. Boguski zrezygnował ze wpółpracy z T. Piotrkowiczem , wyprowadził sekcję z TKKF-u i założył sekcję Klub Karate Atemi Warszawa, która istnieje pod tą nazwą do dzisiaj. W tym czasie zaczęła się wpółpraca z sensei Leszkiem Drewniakiem, który przeprowadzał w klubie egzaminy. Zaciśnięcie współpracy nastąpiło w latach 1994 i 1995, kiedy to M. Boguski rozpoczął treningi na UW i uczestniczył we wspólnych stażach.

W 1996r. po wieloletnich perypetiach lokalowych sekcja wróciła do swojego pierwszego Dojo : sali w Szkole Podstawowej numer 14, gdzie zajęcia odbywają się do dnia dzisiejszego. Od tego czasu treningi ukierunkowane zostały na FSKA i shihana K. Funakoshi (9 dan).

W 2001 roku, wspólnie ze swoimi najstarszymi studentami, sensei M. Boguski powołał Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Karate URSUS. Był to czas szybkiego rozwoju karate w Ursusie. Władze Dzielnicy udostępniły nam salę ze sprzętem ( lustra, mata, worki itd), opłacały wyjazdy na zawody i pracę instruktorów. Zdobyliśmy wiele medali i wyszkoliliśmy własnych instruktorów. W tych latach cztery osoby uzyskały uprawnienia instruktorskie a 9 osób zdało na stopnie mistrzowskie.

W 2004 roku następuje rozpad klubu. Większa część klubu zostaje pod kierunkiem senseia M. Boguskiego w Klubie Karate "Atemi" Warszawa, który jest członkiem PZK.

W 2002 roku zawiązała się współpraca z Mistrzem Ryszardem Jóżwiakiem, dzięki czemu do technik karate sportowego zaczęto wprowadzać dźwignie, rzuty, obalenia, duszenia oraz broń.

W 2003 roku w Ożarowie Mazowieckim została założona sekcja karate przy Domu Kultury Uśmiech, a rok póżniej, już w ramach Klubu Atemi przeniesiono ją do Szkoły Podstawowej numer 1, gdzie obecnie zajęcia prowadzi sensei Jacek Boguski (3dan).

Od 2005r. Dojo Ursus zmieniło nazwę na Shotokan Karate Kempo Combat. Na zaproszenie do klubu w Ursusie przybyli: Ivan Pacek (6 dan) z Australii, Rudolf Heijne (8 dan) z Holandii, Tom Martin (6 dan) z Anglii oraz Marek Kiełbasa, Tomasz Kacperski i Andrzej Barczewski.

W chwili obecnej członkowie obu sekcji Klubu "Atemi" z powodzeniem startują na zawodach karate zdobywając wiele medali, biorą także udział w stażach sztuk walki i combat podnosząc swaje umiejętności samoobrony. Powstały też nowe sekcje: przedszkolne oraz combat dla dorosłych.

Rok 2010 obfitował w wiele wydarzeń w naszym Dojo. Najpierw sensei M. Boguski został wybrany na v-ce Prezesa PZK, następnie zdał egzamin na 5Dan przed shihan K. Funakoshi (10Dan) a następnie na Mistrzostwach Świata Karate we Włoszech uzyskał stopień 6Dan od F.E.K.D.A i shihan C. Pastore (9Dan) za wkład w rozwój karate Shotokan w Polsce i Europie. Na tych mistrzostwach, tak jak na mistrzostwach w roku 2008 zawodnicy i trenerzy z naszego klubu zdobyli tytuły i medale tych zawodów.

Od 2011r. nazwa Dojo uległa zmianie na: SHOTOKAN-KARATE-SPORT-COMBAT

Również w tym roku następuje wyodrębnienie się sekcji ożarowskiej pod nazwą Uczniowski Klub Sportowy UNSU, który zakłada sensei Jacek. Kluby nadal ściśle ze sobą współpracują, uczestnicząc we wspólnych stażach i obozach a trenerzy pomagają sobie w zajęciach. Przeprowadzono również obszerny cykl szkoleń samoobrony dla pracowników jednego z dużych banków, co w przyszłości ukierunkowuje nas na różnego rodzaje staże combat.

Powołujemy organizację Ogólnopolskie Stowarzyszenie Shotokan i prężnie działamy dla polepszenia treningów i startów naszych zawodników.W 2016roku zapada decyzja o starcie karate WKF na Olimpiadzie 2020 Tokyo co powoduje całkowitą przejście na "karate olimpijskie". W tym latach nasi zawodnicy zdobywają medale MP WKF (np. 2014–brąz, 2016–złoto i 2×srebro a 2017–srebro) a nasza zawodniczka jest powołana do KN na ME WKFSofia 2017. Zdobywamy również medale MŚ i ME WSF. Uczestniczymy w wielu stażach i szkoleniach podnosząc stopnie karate i umiejętności sportowe. Sami organizujemy szkolenia i seminaria karate. Inicjujemy powstanie Mazowieckiego Związku Karate WKF i współorganizujemy Mazowiecką Ligę Karate WKF.


Karate Ursus Inne
Karate Ursus Księga Gości
Karate Ursus Linki
My na Facebook
Blog obozowy
Karate Ursus Kontakt